E4 Research Group (Ecology, Evolution, Emergence & Epidemiology of Zoonoses)

Naše výzkumná skupina se zaměřuje na různé aspekty zoonóz, tedy nemocí přenosných mezi zvířaty a lidmi. Cílem našeho výzkumu je popsat mechanismy, které stojí za přenosem nových patogenů z jednoho živočišného druhu na jiný (včetně člověka). Zaměřujeme se především na viry, ale pracujeme i na dalších zoonotických patogenech, jako jsou bakterie a prvoci.

Náš výzkum zahrnuje všechny aspekty biologie infekcí: práci v terénu na různých výzkumných lokalitách, práci na stole v mikrobiologických a genetických laboratořích a analýzu a modelování dat in silico. V rámci výzkumu se zabýváme sledováním virových patogenů cirkulujících mezi volně žijícími a domácími zvířaty. K tomu využíváme různé molekulární, imunologické a mikrobiologické metody včetně těch, které jsou vhodné pro detekci patogenů v terénu. Dále provádíme genetické analýzy zjištěných patogenů a jejich hostitelů, abychom pochopili jejich (ko)evoluci. Nakonec analyzujeme získaná data, abychom získali "panoramatický" obraz vztahů mezi hostiteli a jejich patogeny.

Patogeny, které studujeme, jsou například SARS-CoV-2, virus klíšťové encefalitidy, psí parvovirus 2, virus žluté zimnice, virus Zika, ortonairovirus krymsko-konžské hemoragické horečky, spirochety Borrelia burgdorferi atd.

Jiří černý

Je vedoucím výzkumné skupiny e4 (ekologie, evoluce, emergence a epidemiologie) na Fakultě tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze. Jiří získal doktorát na Jihočeské univerzitě. Byl členem nebo vedoucím mnoha výzkumných projektů zaměřených na různé aspekty infekčních onemocnění. Má zkušenosti z mnoha výzkumných pracovišť jako Parazitologický ústav Biologického centra Akademie věd ČR, Lékařská fakulta Univerzity v Göttingenu, Institut biomedicínských věd Univerzity v Sao Paulu nebo School of Medicine na Yale University. Byl také členem několika výzkumných expedic na Špicberky, do Grónska, na Sibiř a do Mongolska. Je autorem více než 15 vědeckých článků publikovaných v recenzovaných časopisech.

Vedoucí týmu

”Every day, they strive to improve their service to the clients by developing the right blend of technology and creativity to make sure every job done is done as efficiently as possible.”

- Clarice Turner

”Every day, they strive to improve their service to the clients by developing the right blend of technology and creativity to make sure every job done is done as efficiently as possible.”

- Brian Moten

”Every day, they strive to improve their service to the clients by developing the right blend of technology and creativity to make sure every job done is done as efficiently as possible.”

- Joyce Gould

”Every day, they strive to improve their service to the clients by developing the right blend of technology and creativity to make sure every job done is done as efficiently as possible.”

- Sharon Roddy

Členové týmu