O nás

Centrum infekčních nemocí zvířat (CINeZ) je mezifakultní pracoviště ČZU, jehož cílem je zajistit prostředí pro špičkový výzkum. Centrum vzniklo z rozhodnutí rektora univerzity 1. 8. 2020 v reakci na první zprávy o šíření koronaviru SARS-CoV-2 mezi různými druhy zvířat. Centrum zkoumá ale i mnoho dalších infekčních onemocnění, která je u zvířat objevují. Výzkumné cíle centra jsou tedy širší a jsou podrobněji popsány dále,

V rámci CINeZ jsou sdruženy laboratoře zabývající se výzkumem infekčních nemocí zvířat na ČZU. Seznam laboratoří zapojených do CINeZ můžete najít zde. Spolupráce výzkumných laboratoří v rámci CINeZ umožňuje v maximální možné míře efektivně využívat výzkumné kapacity ČZU díky sdílení výzkumné infrastruktury a zkušeností.

Infekční nemoci zvířat má smysl zkoumat hned z několika důvodů:

 • Zvířata představují možný rezervoár patogenů, které mohou potencionálně infikovat i člověka se značným devastačním potenciálem pro globální lidskou komunitu.

 • Masivní šíření nemocí v populacích hospodářských zvířat může způsobit značné ekonomické ztráty a nedostatek některých produktů (např. maso, mléko, vejce, kůže)

 • Nemoci způsobují zvířatům zbytečné utrpení, jako jejich majitelé máme morální povinnost tomuto zbytečnému utrpení předcházet

 • Infekční nemoci mohou pro některé vzácné živočišné druhy s malým počtem jedinců představovat ohrožení existence samotného živočišného druhu

Spektrum výzkumu, který je na CINeZ prováděn, je velmi široké. Naše výzkumné týmy se zabývají studiem mnoha aspektů biologie různých infekčních nemocí.

Studujeme nemoci:

 • které se šíří čistě mezi zvířaty (epizoonózy) tak i ty

 • které mohou být přeneseny ze zvířat na člověka (zoonózy), nebo ty

 • které naopak mohou být přeneseny z lidí na zvířata (reverzní zoonózy).

V našich laboratořích zkoumáme nejrůznější zvířecí patogeny jako jsou:

 • priony (např. chronické chřadnutí jelenovitých),

 • viry (např. SARS-CoV-2, virus klíšťové encefalitidy, herpesviry),

 • bakterie (např. salmonely),

 • jednobuněční parazitičtí prvoci (např. babésie),

mnohobuněční parazité (helminti, klíšťata, komáři aj.).

Proč zkoumat infekční nemoci zvířat?

Kdo jsme?

Co zkoumáme?